0 0 Ft‎

ADATVÉDELEM

www.bosis.hu on-line áruház korlátozott használata regisztráció (személyes azonosításra alkalmas adatok megadása) nélkül is lehetséges. Az oldalon történő vásárlás és a tartalmak teljes körű elérése azonban regisztrációhoz kötött. Az on-line áruházban szereplő szolgáltatások biztonságos és jogszerű használatához a következő, kötelezően megadandó adatok szükségesek:

 • Felhasználói név 
 • Teljes név 
 • Telefonszám
 • E-mail cím 
 • Jelszó (min. 5 karakter) 
 • Kiszállítási cím (ország, irányítószám, település, cím, telefon)

A felvett adatok hitelességéért és pontosságáért a felhasználó felelős. Az adatszolgáltatás a regisztráció vonatkozásában önkéntes, az adatok megadásával a felhasználó hozzájárul az adatkezeléshez.

A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok az on-line áruház adatbázisában megőrzésre kerülnek, amelyeket a felhasználó bármikor ellenőrizhet és/vagy önállóan módosíthat.  A felhasználó e-mailben kérheti regisztrációs adatainak törlését ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Az www.bosis.hu által végzett adatkezelések célja:

 • Az e-kereskedelni szolgáltatás hatékony üzemeltetése,
 • a regisztrált felhasználók azonosítása,
 • a szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
 • felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan,
 • az on-line áruház saját hírleveleinek elküldése a felhasználó számára.A Bosis.hu csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek személyazonosítására alkalmas adatokat. A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban a Bosis.hu jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.ADAT TOVÁBBÍTÁSOK, HARMADIK SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSEI


A Bosis.hu csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek személyazonosítására alkalmas adatokat. A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban a Bosis.hu jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.


Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

JOGORVOSLAT


Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Bosis.hu megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

FELELŐSSÉG

A Bosis.hu a felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információk minőségéért nem vállal felelősséget.

A Bosis.hu megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében,

 • ha tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, 
 • ha a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte,
 • ha a szolgáltatás használata során kárt okozott.

 

MEGJEGYZÉS

A Bosis.hu fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására, amit köteles a www.Bosis.hu oldalon azonnal közzétenni.